پنیر طعم دار و نون محلی

breakfast

: جزییات

ما این پنیر رو با روغن زیتون، فلفل شیرین و گوجه خشک و... طعم دار کردیم و با نون محلی ای که خودمون درست می کنیم سرو میکنیم. حجم این پنیر یک و نیم نفره ست.ولی توصیه ی ما اینه که یه نفره حسابش کنین. چون با لقمه ی اول اشتهاتون به طرز عجیبی زیاد میشه.
زمان تحویل : 10 دقیقه
قیمت : 6500 تومان
مواد تشکیل دهنده