عدسی

breakfast

: جزییات

عدسی هم که دیگه نیازی به معرفی نداره. خودش یه صبحانه ی کامله.
زمان تحویل : 10 دقیقه
قیمت : 7300 تومان
مواد تشکیل دهنده