خیار سکنجبین وعرقیجات

drink

: جزییات

ما سکنجبینِ این شربت رو از نعنای تازه درست می‌کنیم و اون رو با عرقیجات تازه و در شیشه‌های ۳۵۰ سی‌سی سرو می‌کنیم.
زمان تحویل : 5 دقیقه
قیمت : 6000 تومان
با تخفیف : 5500 تومان
مواد تشکیل دهنده