خیار سکنجبین وعرقیجات

drink

: جزییات

ما سکنجبینِ این شربت رو از نعنای تازه درست می‌کنیم و اون رو با عرقیجات تازه و در شیشه‌های ۳۵۰ سی‌سی سرو می‌کنیم.
زمان تحویل : 5 دقیقه
قیمت : 3500 تومان
با تخفیف : 2900 تومان
مواد تشکیل دهنده